محصولات

پریفرم

پریفرم دهانه ی ۳۰ میلی‌متر

پریفرم با این دهانه پس از تبدیل به بطری برای بسته بندی آب معدنی استفاده می شود. شرکت خوش نوش کویر با تمرکز به روی این محصول با میزان تولید بالا، تامین کننده اصلی شرکت های بزرگ آب معدنی در سطح کشور است. محصولات با دهانه 30 میلی متر این شرکت به شرح زیر است:

نام محصول حجم بطری نهایی وزن (gr) ارتفاع(mm) قطر بدنه (mm)
پریفرم آبی شورت نک دهانه 30 با وزن 25 گرم 1.5 لیتری 25 113.29 26.12
پریفرم آبی شورت نک دهانه 30 با وزن 24 گرم 1.5 لیتری 24 115.68 26.04
پریفرم آبی شورت نک دهانه 30 با وزن 12 گرم 250 سی سی-300 سی سی 12 78.44 18.58
پریفرم آبی شورت نک دهانه 30 با وزن 11 گرم 250 سی سی-300 سی سی 11 77.90 16.96
پریفرم شفاف شورت نک دهانه 30 با وزن 25 گرم 1.5 لیتری 25 113.29 26.12
پریفرم شفاف شورت نک دهانه 30 با وزن 24 گرم 1.5 لیتری 24 115.68 26.04
پریفرم شفاف شورت نک دهانه 30 با وزن 12 گرم 250 سی سی-300 سی سی 12 78.44 18.58
پریفرم شفاف شورت نک دهانه 30 با وزن 11 گرم 250 سی سی-300 سی سی 11 77.90 16.96

پریفرم های شورت نک دهانه 30

پریفرم های شورت نک دهانه 30

پریفرم آبی شورت نک دهانه 30

وزن 11 گرم

پریفرم آبی شورت نک دهانه 30

وزن 12 گرم

پریفرم آبی شورت نک دهانه 30

وزن 24 گرم

پریفرم آبی شورت نک دهانه 30

وزن 25 گرم