محصولات

پریفرم

پریفرم دهانه ی ۲۸ میلی‌متر

پریفرم با این دهانه پس از تبدیل به بطری برای محصولات گازدار مانند نوشابه و دوغ استفاده می شود. سطح مقطع این محصول و درب آن باعث کنترل بهتر فشار گاز موجود در بطری می شود. محصولات با دهانه 28 میلی متر این شرکت به شرح زیر است:

نسل جدید پریفرمها

پریفرم دهانه ی ۳۰ میلی‌متر

پریفرم با این دهانه پس از تبدیل به بطری برای بسته بندی آب معدنی استفاده می شود. شرکت خوش نوش کویر با تمرکز به روی این محصول با میزان تولید بالا، تامین کننده اصلی شرکت های بزرگ آب معدنی در سطح کشور است. محصولات با دهانه 30 میلی متر این شرکت به شرح زیر است:
شورت نک:

شورت نک

پریفرم دهانه ی ۳۸ میلی‌متر

پریفرم با این دهانه پس از تبدیل به بطری برای بسته بندی شیر و آب میوه استفاده می شود. شرکت خوش نوش کویر یکی از تامین کنندگان صنایع لبناتی ومواد غذایی با میزان تولید بالا محصولات زیر را در این گونه پریفرم تولید می کند:
پریفرمهای 38mm ما در وزنهای زیر عرضه میشود:

38mm پریفرم