کنترل کیفیت

کنترل کیفیت:

با توجه به اینکه ما در مجموعه خوش نوش کویر از همان ابتدای راه اندازی هدف اصلی خود را تولید محصولات با کیفیت در نظر گرفته ایم با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دقیق و کالیبر شده و پرسنل متخصص سعی داریم محصولات نهایی با بالاترین کیفیت و بدون از هرگونه عیب تحویل مشتریان گردد.